Tekstschrijven en redigeren

Een tekst kan allerlei doelen hebben: lezers informeren, vermaken, aanzetten tot nadenken, of ervan overtuigen een bepaald product te kopen. Maar hoe zorgt u er nu voor dat u met een tekst daadwerkelijk bereikt wat u wilt bereiken? Zo eenvoudig is dat namelijk niet. Een tekst schrijven is dan misschien niet zo moeilijk, maar een goede tekst schrijven is dat wel. Helemaal omdat er geen exacte formule voor is.

Als tekstschrijver kan ik uitkomst bieden. Ik kan uw boodschap treffend voor u verwoorden in een tekst die prettig leest, uw doelgroep aanspreekt en, vanzelfsprekend, geen spel- en stijlfouten bevat. Misschien heeft u zelf geen tijd of zin om een tekst te schrijven. Of misschien weet u precies wat u wilt zeggen, maar lukt het niet om de vurige volzinnen die ronddansen in uw hoofd goed op papier te krijgen. Daar kan ik u bij helpen. Als u mij uw verhaal vertelt, zet ik het voor u op papier.

Maar ook als u zelf een tekst heeft geschreven en graag wilt dat er nog eens kritisch naar gekeken wordt, kan ik iets voor u betekenen. Ik redigeer uw tekst voor u, zodat u meer uit uw eigen woorden kunt halen. Ik haal de fouten eruit, zorg voor een goede opbouw en structuur, en schaaf de tekst bij zodat die ‘lekker leest’.